Studie i Lund om finmotorik och hjärnan

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Högerhänta personer vid god hälsa mellan 20 och 30 år sökes till studie i Lund om vad som sker i hjärnan vid inlärning av en finmotorisk uppgift.

Studien innefattar sju undersökningar i magnetkamera (MR) under sju veckors tid för samtliga försökspersoner. Hälften av försökspersonerna kommer även att träna på en finmotorisk uppgift hemifrån 15-20 min/dag fem dagar i veckan under sex veckor. Samtliga försökspersoner kommer att träna på uppgiften en gång i veckan vid besöken för MR-undersökning.

Studien pågår under vecka 4-10. Introduktionsmöte sker i början av januari. MR-undersökningarna sker främst på helgtid. Samtliga besök sker i Lund.

Läs mer om studien och vilka studiekriterier du måste uppfylla för att kunna delta på vår hemsida under INTRESSEANMÄLAN. https://hjarnlabbet.weebly.com/

Du kan inte delta i studien om du spelar eller har spelat något musikinstrument någon gång i livet i mer än 12 månader i sträck, eller om du har spelat musikinstrument de senaste fem åren. Detsamma gäller även om du spelat tv-spel/dataspel till en väldigt stor utsträckning.

OBS! Intresseanmälning sker helst via vår hemsida.

Studien har granskats och godkänts av Etikprövningsnämnden i Stockholm (Dnr. 2018/1620-31/2).

Kontaktpersoner:
Agnes Wiberg, forskningsassistent
agnes.wiberg@ki.se
08-524 858 30

Sandra Persson, forskningsassistent
sandra.persson@ki.se
08-524 858 45

Upplagd: 13/03-19. Senast ändrad: 11/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marie HelsingVästfjäll.