Högre kognitiva funktioner och hormoner

Att kunna begripa komplexa sammanhang, där olika viktiga beståndsdelar hänger ihop med varandra är en viktig del av mänsklig intelligent beteende.
I denna studie försöker vi förstå vilka de underliggande kognitiva processer är, med hänsyn till komplext mänskligt tänkande. Samtidigt beaktas möjlig påverkan av naturliga hormoner som testosteron, östrogen och progesteron genom att vi testar hormonstatus för alla deltagare (salivprov).

Deltagaren i studien får ekonomisk ersättning på 150kr i form av två superpresentkort (värda 75kr vardera), SAMT sitt resultat av hormonanalysen (testosteron, östrogen och progesteron värde ca 1800 kr ).

Deltagande:
Studien sker på Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet.
Vårt labb finns på Frescati Hagväg 14 som du kommer att få besöka vid ett tillfälle.
Studien beräknas ta ungefär 1 timme och 50 minuter. Initialt får du lämna ett salivprov som senare skickas till ett medicinskt labb för hormonanalys. Därefter kommer du att utföra flera kognitiva tester, både via datorn och på papper.

Vi behöver ett stort antal deltagare, både kvinnliga och manliga, mellan 18 – 42 år.
Då testerna och instruktionerna är på svenska behöver du tala (läsa och skriva) svenska obehindrat

Om du vill delta i denna studie, kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifter nedan:
Anisha Larsson, experimentledare: studie.su.psyk@gmail.com

Ivo Todorov, Phd, experimentansvarig: ivo.todorov@psychology.su.se

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-42 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

150 SEK

Upplagd: 13/03-19. Senast ändrad: 10/10-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Ivo Todorov.