Vi söker friska försökspersoner till en studie om MS!

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
STOP-MS är en forskningsstudie som bedrivs vid de neurologiska enheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och Huddinge, samt Danderyds sjukhus, och som syftar till bättre omhändertagande och uppföljning av personer med nydiagnostiserad multipel skleros (MS).
Studien utökas nu med prov ifrån friska personer utan neurologisk sjukdomar.
För att delta i studien behöver du vara frisk, kvinna och mellan 25-40 år. Du får heller inte ha förstagradssläktingar med MS.
Är du intresserad? I så fall blir du först intervjuad över telefon och får sedan genomgå läkarundersökning.
I studien ingår att du lämnar ett venöst blodprov och ryggvätskeprov via lumbalpunktion. Detta görs uppdelat på två tillfällen av erfarna läkare vid Tema Neuro.
Ersättning utgår om 1450 kr (skattepliktigt).

För deltagande kontakta: Alexandra Gyllenberg,
tel: 08-5177 60 41, email: Alexandra.Gyllenberg@ki.se

Upplagd: 04/02-19. Senast ändrad: 06/04-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexandra Gyllenberg.