Har du artros i knä och/eller höft?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker män och kvinnor med smärta i höft och/eller i knä p.g.a.
artros för en studie på smärta i samband med artros.
För att kunna delta ska du:
- vara 18 år eller äldre
- ha en 12-veckors sjukdomshistoria av otillräcklig smärtlindring eller intolerans
mot din nuvarande behandling för knä- eller höftsmärta, som du har tagit
regelbundet (mer än 4 ggr/vecka) de senaste 4 veckorna
- avstå från din ordinarie smärtstillande behandling. Du kommer att få paracetamol
(=Alvedon/Panodil) som extra smärtlindring i tillägg till studieläkemedlet
- vara villig att få studieläkemedel genom att ett injektion ges under huden vid
den första behandlingen och därefter var fjärde vecka fram till besöket vecka 36.
Du kommer till mottagningen för besök ungefär varje månad i upp till 13 månader,
sammanlagt upp till totalt 19 besök (om inga ytterliga besök kommer att
behövas). Under studien kommer du att svara på frågeformulär, blod- och
urinprover tas, du kommer att genomgå mätningar av vitala tecken och läkarundersökningar,
EKG samt en neurologisk undersökning. Testning för HIV och/
eller hepatit kommer att utföras enligt lokala riktlinjer: Vid positiv testning måste
en anmälan göras till smittskyddsläkaren i aktuellt landsting och till Svenska
smittskyddsinstitutet enligt svenska smittskyddslagen (2004:168). Röntgenundersökning
görs under screeningdelen och därefter under bestämda tider under
studien. Magnetröntgen kan också komma att utföras. Eventuell aspiration av
synovialvätska i led kan utföras. Deltagandet och studieläkemedel är kostnadsfritt.
Reseersättning utgår.
Studien har granskats och godkänts av Läkemedelsverket och etisk prövningsnämnd.
Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helt avbryta ditt
deltagande.
Vill du veta mer? Anmäl ditt intresse via e-post: ewa.karlsson@probare.se,
tfn 0732-300 450.
När du kontaktar oss kommer vi registrera dina kontaktuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (PuL).
Ansvarig läkare är Dr Anders Luts
Ansvarig forskningssjuksköterska är Emelie Larsson och Angelica Au

Upplagd: 04/02-19. Senast ändrad: 14/04-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Probare AB.