Studie 199, personer med förhöjt blodsocker

Vi söker dig som har prediabetes, det vill säga förhöjt blodsocker utan behandling, till en ny studie.

Diabetiker har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I dagsläget finns ingen behandling för personer med lätt förhöjda blodsockervärden. Vi söker nu dig som är i förstadiet av diabetes typ 2 och som löper risk att utveckla sjukdomen, eller nyligen blivit diagnostiserad men ännu inte påbörjat läkemedelsbehandling.

Syftet med studien är att mäta säkerhet och effekt av en framtida medicinteknisk produkt mot förstadiet av diabetes typ 2. Produkten absorberas inte av kroppen utan verkar lokalt i tarmen.

Målgrupp: män och kvinnor (icke fertila) över 18 år med ett förhöjt värde av långtidsblodsocker (HbA1c).

För att kunna delta i studien behöver du:
- ha ett HbA1c över 42 mmol/mol
- haft ett stabilt BMI mellan 25-40 kg/m2 senast halvåret
- ej ta några läkemedel mot diabetes
- ej ta några blodfettssänkande läkemedel
- ej ha några kroniska sjukdomar
- ej ha haft hjärtinfarkt/stroke.

Totalt utgör studien 7 dagsbesök samt 3 telefonuppföljningar. Studien pågår upp till 6 månader. Produkten kommer du att få med dig hem för att själv administrera under 12 veckor.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-85 år

Studien utförs i...

Uppsala

Kompensation

3000 SEK

Upplagd: 30/01-19. Senast ändrad: 30/01-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.