Har du astma och vill gå på årliga kontroller under 3-års tid?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi på Lung- och Allergiforskning i Lund söker Dig som är 18 år och äldre och som har en astma diagnos. Målet med studien är att kartlägga en större befolkningsgrupp med astma. Du får en bedömning av din lungfunktion och vi följer upp dig under 3-års tid.

Vi utför olika lungfunktionsmätningar, samlar in prover och ber dig att svara på frågeformulär vid totalt 3 besök (1 besök varje år). En datortomografi av lungor görs i början och en till efter 3-års tid som kontroll.

Alla besök är kostnadsfria och görs på Lung- och Allergiforskning, Lasarettsgatan 7, Lund.

Upplagd: 21/01-19. Senast ändrad: 22/04-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Georgia Papapostolou.