Insulinfrisättning vid olika blodsockernivåer

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker försökspersoner till en studie som värderar förmåga till insulinfrisättning vid olika blodsockernivåer.
Just nu söker vi friska frivilliga ålder 45-60 år gamla.

Studien innebär ett besök vid endokrin- och diabetesmottagningen, Akademiska Sjukhuset. Den totala undersökningstiden beräknas till 4-5 timmar. Blodprov för mått på sockernivå och insulinproduktion kommer att tas.

Huvudansvarig: Per-Ola Carlsson. professor, överläkare i endokrinologi och diabetologi.

För anmälan eller mer information, maila forskningssjuksköterskorna karin.kjellstrom@akademiska.se eller rebecka.hilmius@akademiska.se eller anmäl er direkt här på sidan.

Upplagd: 17/01-19. Senast ändrad: 19/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Rebecka Hilmius.