PERSONER MED IBS SÖKES TILL KOST-STUDIE

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker personer med IBS till en forskningsstudie.

Studien avser att jämföra effekten av två olika dieter på symtom och tarmflorans sammansättning hos patienter med IBS och hos friska.
Vi söker vuxna (18-75 år) med IBS (irritable bowel syndrome, irritabel tarm, colon irritabile).

Du får inte ha någon annan svår tarm-, hjärt-, lever-, neurologisk eller psykiatrisk sjukdom, ej heller någon matallergi eller födoämnesöverkänslighet, vara gravid eller ammande.

Du kommer att noggrant följa två olika dieter under 7 + 7 dagar, med ca 2 veckor mellan dieterna där du äter och lever som vanligt.

Alla studierelaterade besök och provtagningar är kostnadsfria, likaså maten som konsumeras under dietperioderna.

För mer information och intresseanmälan kan du kontakta oss på:
magtarmlab.su@vgregion.se

OBS! Märk mejl: SensIBS. Ange ditt namn, telefonnummer och gärna e-postadress när du skriver till oss, så att vi sedan kan kontakta dig för ytterligare information om studien.

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Upplagd: 13/01-19. Senast ändrad: 15/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Demir Dagsu.