Studie 196, snusare över 19 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska snusare över 19 år.

Syftet med studien är att jämföra olika doser av tobaksfritt och tobaksinnehållande snus.

Målgrupp: Män och kvinnor över 19 år som snusar minst två dosor snus i veckan.

För att kunna delta behöver du:
- vara över 19 år
- ej vara gravid
- ej ha en historia av hjärt- och kärlsjukdom.

Under en period på cirka 7 veckor får du komma på 8 besök på vår klinik i Uppsala samt ha en telefonuppföljning. Vid 7 av besöken får en dos med snus som är tobaksfritt eller tobaksinnehållande. Inför varje besök avstår du från snus kvällen innan och rökning 24 timmar innan. Varje besök tar cirka 8 timmar.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller få mer information om studien? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller anmäl dig här via Studentkaninen.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 19/12-18. Senast ändrad: 18/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.