Möjligheten att nybilda insulinproducerande celler med hjälp av stamceller från benmärg

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker försökspersoner till en studie som utvärderar möjligheten att nybilda insulinproducerande celler med hjälp av stamceller från benmärg

Vi söker Dig som

- vill lämna ett benmärgsprov 5-10 ml vid ett tillfälle

- ej har en känd överkänslighet mot lokalbedövningsmedel (xylocain; ”tandläkarbedövning”)

- kan komma till mottagningen för metabola sjukdomar (ing 40, 1 tr Akademiska sjukhuset) och stanna i 30 minuter

Diabetes är en folksjukdom som drabbar många människor världen över, såväl barn och ungdomar som vuxna. Diabetes är en följd av att de celler i bukspottkörteln som producerar hormonet insulin har förstörts, eller inte producerar insulin i tillräcklig omfattning. Insulinet har som uppgift att reglera och kontrollera sockerhalten i blodet. Trots behandling får dessa patienter ofta följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, synskador, nedsatt njurfunktion etc. En bot mot diabetes skulle innebära kraftigt förbättrad livskvalitet. Idag kan detta ske genom transplantation av en hel bukspottskörtel, något som enbart kan erbjudas en mycket liten del av patienterna som lider av diabetes. Därför forskas det idag mycket på alternativa metoder.

Vid sektionen för endokrinologi och diabetologi bedriver vi forskning hur nya insulinproducerande celler kan genereras och på så sätt möjliggöra bot för dessa patienter. Att nybilda insulinproducerande celler från patienten själv kan innebära många fördelar med bland annat undvikande av immunnedsättande läkemedel.

I våra studier avser vi undersöka möjligheten att nybilda insulinproducerande celler genom stimuli från stamceller erhållna från benmärg. För detta är vi i behov av benmärgsprov från frivilliga försökspersoner. Benmärgsprov tas under lokalbedövning från bröstben eller höftbenskam.

Du får en ersättning för besväret om 400 kr.

Upplagd: 07/12-18. Senast ändrad: 06/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Joey Lau.