Personlighet och dess påverkan på inlärning och övertygelser

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
[SCROLL DOWN FOR THE ENGLISH VERSION]

Vi söker försökspersoner till en hjärnbildningsstudie om personlighet som kommer att utföras på Karolinska Institutet

Studien undersöker hur olika personlighetsdrag och kognitiva faktorer samt underliggande mekanismer i hjärnan relaterar till hur man ser på och förstår sin omgivning. Projektet använder hjärnavbildning och kvantitativ modellering av inlärning.

Inklusionskriterier är följande:
Ålder mellan 18 och 35 år
Avsaknad av neurologiska, psykiatriska eller allvarliga medicinska skjudomar
Inga historiska trauman mot huvud eller hjärnskador
Om du vill vara med klickar du på länken och kommer då att få besvara ett frågeformulär om din personlighet (som tar ungefär 20-30 minuter):

https://survey.ki.se/Survey/13268/sv

Om du väljs ut att vara med i huvudstudien kommer vi att kontakta dig via mail. 850 SEK kommer att utdelas efter slutfört deltagande.

850 eller 300 SEK kommer att utdelas efter slutfört deltagande beroende på studietyp (med eller utan MRI).

Forskningsledare:
Predrag Petrovic MD, PhD, Docent

Projektkoordinator:
Alexander V. Lebedev MD, PhD, Forskarassistent

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Karolinska Institutet
Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, Sverige

**************************
| ENGLISH VERSION |
**************************
We are looking for healthy participants between the ages of 18 and 35 to participate in a brain imaging study of personality factors, which will be conducted at Karolinska Institutet.

The study investigates how different personality traits and cognitive factors influence learning and belief formation, as well as neural mechanisms underlying these processes. The project employs brain imaging and computational modeling of learning tasks.

Inclusion criteria are as follows:
* Age between 18 and 35 years
* Absence of any neurological, psychiatric or serious medical illnesses
* No history of serious head traumas, brain damage

If you would like to join, please, follow the link below and complete an online questionnaire evaluating your personality (takes about 20-30 minutes):

https://survey.ki.se/Survey/13268/en

If you are selected as a study participant in the study, we will then contact you via email. 850 or 300 SEK will be awarded after completion of the participation depending on the study type (with or without MRI).

Project Leader:
Predrag Petrovic MD, PhD, Associate Professor

Project Coordinator:
Alexander V. Lebedev MD, PhD, Assistant Professor

Department of Clinical Neuroscience (CNS) Karolinska Institutet
Nobels väg 9, 171 77 Stockholm, Sverige

Upplagd: 04/12-18. Senast ändrad: 03/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexander Lebedev.