Studie 185 - Del I, friska frivilliga

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska frivilliga, 18-65 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av ett framtida läkemedel mot kognitiva störningar.

Målgrupp: friska frivilliga män och kvinnor (ej fertila) mellan 18-65 år.

För att kunna delta i studien behöver du:
- ha ett BMI mellan 18-30 kg/m2
- använda för studien godkända preventivmedel/vara steril
- ej ha högt blodtryck
- ej röka/snusa
- ej ha några psykiska sjukdomar
- ej ha historia av några allvarliga sjukdomar
- ej ta några läkemedel.

Totalt utgör studien 9 besök på vår klinik i Uppsala varav du vid ett av besöken är inlagd 4 nätter på kliniken. Du kommer vid detta tillfälle att få en dos av det nya läkemedlet.

Läkemedlet har aldrig tidigare testats på människor men har visat sig säkert i djurstudier.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller besök www.forskningsperson.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 03/12-18. Senast ändrad: 04/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.