Studie 198, rökare 19-55 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska rökare mellan 19-55 år för deltagande i en studie

Syftet med studien är att mäta och jämföra koncentrationer av nikotin i blodet efter intag av två olika nikotininnehållande tuggummin.

Målgrupp: Män och kvinnor som röker minst 10 cigaretter om dagen.

För att kunna delta behöver du:
- vara mellan 19-55 år
- ha ett BMI mellan 18,5-30 kg/m2
- ha rökt minst 10 cigaretter om dagen i minst ett år
- ej ta några läkemedel
- använda i studien godkända preventivmedel.

Studien utgör totalt 3 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll (ca 2h) och två dagsbesök. Under studiens två dagsbesök (ca 10h) kommer du att få testa två nikotininnehållande tuggummin och det kommer tas upprepade blodprov i samband med detta för att mäta nikotinkoncentrationen i blodet. Inför varje dagsbesök behöver du vara rökfri i 12 timmar.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller få mer information om studien? Ring 018-30 33 99, besök www.forskningsperson.se eller gör en intresseanmälan här på Studentkaninen.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 29/11-18. Senast ändrad: 28/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.