Träningsstudie på uthållighetsarbete med lågt muskelglykogen

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner till en studie som undersöker hur muskelns anpassning till uthållighetsträning påverkas av låga glykogennivåer, intag av aminosyror och kombinationen av dessa.

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:
 Man eller kvinna, 20-35 år
 Cyklar regelbundet
 Frisk och skadefri

Studien består av två delar
Förförsök: Test av maximal syreupptagningsförmåga vid ergometercykelarbete, som tar ca 30 min plus ett träningspass på en belastning som motsvarar ca 70 % av max i 60 min.
Huvudförsök: Du kommer få delta i två experimentella försök.
Kvällen före försöket tränar du med ett ben i 60 min följt av armarbete 5 x 3 min. Därefter skall du hålla dig fastande över natten. Morgonen därpå cyklar du på ergometercykel på en belastning som motsvarar ca 70 % av max i 60 min. Under försöket får du en dryck som antingen innehåller aminosyror eller smaksatt vatten. Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 6 tim vid vardera tillfälle.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan
(T-bana Stadion) och inleds i december och pågår till april 2019.

OBS De experimentella försöken kommer starta efter nyår. Förförsöken kan dock påbörjas innan juluppehållet.

Upplagd: 27/11-18. Senast ändrad: 26/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sebastian Edman.