Minne av brottshändelse

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
OBS! SISTA CHANSEN INNAN JUL!

Är du intresserad av brott? Vill du ha en biobiljett?

I ett forskningsprojekt på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet undersöker vi hur människor minns en brottshändelse de sett.

Vi söker nu deltagare som talar flytande svenska och är minst 18 år till en studie inom projektet. Studien är upplagd så att du testas vid minst två tillfällen. Som deltagare kommer du vid det första tillfället att få se en kort film och därefter besvara frågor om filmen. Filmen som visas innehåller våldsinslag och om du vet att du är känslig för sådant material bör du inte delta i studien.

Vid det andra testtillfället ca en vecka senare kommer du åter att få svara på frågor om filmen. Hälften av de som deltar i studien kommer också att få besvara frågor ett par gånger online mellan de två testtillfällena.

Den del av studien där du svarar på frågorna som ställs kommer att filmas. Filmen kommer att användas i forskningssyfte och är endast tillgänglig för forskningspersonalen.

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt, och materialet som samlas in kommer endast att användas i forskningssammanhang. Alla resultat kommer att redovisas på gruppnivå och kommer inte att kunna spåras till någon enskild person. Du har rätt att när som helst under det pågående experimentet avbryta utan någon särskild förklaring.

Båda testtillfällena genomförs på Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det första och andra tillfället förväntas ta ca 25 minuter och onlineenkäterna för hälften av deltagarna 15 minuter vardera. Det är viktigt att du deltar vid alla tillfällen. Efter att du har deltagit i båda tillfällen får Du en biobiljett som tack för ditt deltagande. Om du kommer i gruppen som också svarar på frågor två gånger online får du två biobiljetter.

Upplagd: 27/11-18. Senast ändrad: 11/02-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Philip Gustafsson.