Möjligheten att generera insulinproducerande celler från hudceller

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker försökspersoner till en studie som utvärderar möjligheten att generera insulinproducerande celler från hudceller.

Vi söker Dig som

- vill lämna en hudbit ca 2 mm i diameter vid ett tillfälle
- inte regelmässigt använder blodförtunnande läkemedel som heparin, fragmin, klexane eller waran.
- ej har en känd överkänslighet mot lokalbedövningsmedel (xylocain; ”tandläkarbedövning”)
-med en dags varsel kan komma till mottagningen för metabola sjukdomar (ing 40, 1 tr Akademiska sjukhuset) och stanna i 20 minuter

Diabetes är en folksjukdom som drabbar många människor världen över, såväl barn och ungdomar som vuxna. Diabetes är en följd av att de celler i bukspottkörteln som producerar hormonet insulin har förstörts, eller inte producerar insulin i tillräcklig omfattning. Insulinet har som uppgift att reglera och kontrollera sockerhalten i blodet. Trots behandling får dessa patienter ofta följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, synskador, nedsatt njurfunktion etc. En bot mot diabetes skulle innebära kraftigt förbättrad livskvalitet. Idag kan detta ske genom transplantation av en hel bukspottskörtel, något som enbart kan erbjudas en mycket liten del av patienterna som lider av diabetes. Därför forskas det idag mycket på alternativa metoder.

Vid sektionen för endokrinologi och diabetologi bedriver vi forskning hur nya insulinproducerande celler kan genereras från andra celltyper i kroppen och på så sätt möjliggöra bot för dessa patienter. Att skapa insulinproducerande celler från patienten själv kan innebära många fördelar med bland annat undvikande av immunnedsättande läkemedel.

För våra studier behöver vi undersöka de mekanismer som styr nybildningen av insulinproducerande celler från andra celltyper. För detta är vi i behov av hudceller från frivilliga försökspersoner och patienter med diabetes.

Inga vävnadsprover kommer att lagras. Du får en ersättning om 300 kr för besväret.

Intresserad?
Kontakta forskaren Joey Lau Börjesson
Joey.Lau@mcb.uu.se

Upplagd: 15/11-18. Senast ändrad: 15/01-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Joey Lau.