Enkätstudie om hur du uppfattar organisationer!

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna enkät är en del av en kandidatuppsats i psykologi vid Södertörns Högskola. Studien ingår i ett större projekt om språk och genus och avser mäta hur du uppfattar organisationer utifrån hur de beskriver sig. Du får först läsa en organisationsbeskrivning och därefter svara på några påståenden.

Enkäten tar ca 10-15 minuter att besvara. Deltagandet är frivilligt och anonymt, du kan när som helst avbryta deltagandet utan att ange orsak. Som ersättning får du en digital trisslott skickad till dig via mail.

Tack på förhand! Länk till enkäten:

https://supsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBI2I4T 3KTHS8Lj

(Obs om länken inte funkar - se om det blivit ett mellanrum mellan T och 3 i länken, ta bort mellanrummet och tryck på enter).

Upplagd: 15/11-18. Senast ändrad: 16/01-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Therese karlsson.