Experiment om dofter och emotioner

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vill du vara med i ett spännande experiment där du får uppleva hur experimentell psykologisk forskning går till? Under experimentet kommer du att utföra en enkel uppgift på en datorskärm. Projektet undersöker hur lukt och syn integreras med särskild intresse på emotioner.

Deltagare i studien kommer att se på bilder av ansikten på en datorskärm som visar olika emotionella utryck samtidigt som man utför en enkel uppgift. Under experimentets gång kommer du att exponeras för två olika dofter. En av dessa dofter kan uppfattas som mer behaglig medan den andra kan uppfattas som mindre behaglig.

Viktigt att tänka på:
För att delta måste du ha ett fungerande doftsinne, inte ha en neurologisk eller psykiatrisk sjukdom och äta psykofarmaka. Uppge även vid kontakt ifall du har allergier. Dy måste prata svenska flytande för att vara med i studie.

Experimentet tar mellan 1/2 och 1 timme, och deltagande belönas
med 1 biobiljett eller 1 timme EE-Tid.

Vill du delta?
Mejla till: sverkerfallstrom@gmail.com

Lämna din e-postadress eller mobilnummer så återkommer vi för att boka en tid som passar. Experimentet pågår mellan 14/11och 30/11, ta kontakt i tid så att just du får en plats.

Upplagd: 14/11-18. Senast ändrad: 05/12-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Elmeri Syrjänen.