Undersökning av hjärnans funktion vid påverkad vakenhetsgrad

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi studerar förhållandet mellan vakenhetsgrad och sinnesupplevelser, genom att använda fMRI för att mäta hur hjärnan arbetar då man tittar på bilder under hög och låg vakenhetsgrad. Du kommer att träffa en försöksledare vid tre tillfällen inom en 10-dagarsperiod, då Du kommer att få utföra en uppgift som går ut på att identifiera objekt på en datorskärm. Denna uppgift får Du göra både utanför men också i magnetkameran medan vi avbildar vad som sker i Din hjärna. Vid första tillfället tränas Du på uppgiften, samt fyller i en hälsoenkät och anger din vikt (för Propofol, se nedan; se därför till att du vet din aktuella vikt). Vid det andra tillfället någon dag senare kommer Du till universitetssjukhuset för att prova ut en nivå av sömnmedel (Propofol) som är lämplig för just dig. För studiens ändamål är det viktigt att du INTE somnar, och nivåerna av sömnmedel kommer därför vara låga. Vid det tredje tillfället, ytterligare några dagar senare, kommer Du till universitetssjukhuset där Du utför uppgiften i magnetkameran, medan vakenhetsgrad varieras. Din vakenhetsgrad kommer att styras via infusion av ett sömnmedel (Propofol). Det första och andra tillfället beräknas ta ca 1 timme vardera och det tredje tillfället ca 3 timmar. Inför det andra och tredje tillfället ska du ha fastat i minst 6 timmar.

Det finns inga kända risker med magnetkameraundersökningar. Dock kan det i enstaka fall ske att man upplever att man inte kan prestera maximalt eller att man upplever det obehagligt att delta, t ex på grund av begränsad rörelsefrihet i magnetkameran.

Propofol kan ge viss övergående sveda vid infusionsstället i perifer ven, vilket förebyggs genom att ge den i en så grov perifer ven som möjligt. Propofol 10 mg/ml innehåller sojaolja och ska inte användas till personer med överkänslighet mot jordnötter eller soja. Effekten av Propofol avtar några minuter efter infusionen stängts av, men du bör inte köra bil inom ca 12 timmar efter tillfälle 2 och 3.

Upplagd: 19/10-18. Senast ändrad: 12/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Johan Eriksson.