Köks- och restaurangarbetare sökes till studie om ohövliga beteenden i arbetslivet

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker just nu dig som har erfarenhet av köks- och restaurangarbete för en intervjustudie om respektlösa arbetsplatsbeteenden.

Syftet med studien är att undersöka vilka typer av ohövliga eller respektlösa beteenden som anställda inom kök- och restaurang-yrken har utsatts för eller bevittnat, känslor kring det ohövliga beteendet, samt hur anställda reagerat på ohövliga beteenden. Ohövliga beteenden rör sig om lågintensiva beteenden som bryter mot ömsesidiga normer för respekt, där avsikten att skada är otydlig, som att till exempel ignorera kollegor, fälla nedlåtande kommentarer, exkludera andra eller ifrågasätta andras kompetens. Ohövliga beteenden kännetecknas av den låga intensiteten och den tvetydiga avsikten att skada, vilket skiljer det från grövre former av kränkningar, trakasserier eller mobbning.

För att undersöka dessa frågor genomförs just nu vid Lunds Universitet fokusgruppintervjuer med människor som arbetar inom kök och restauranger. Du kommer därför, om du väljer att delta i studien, att sitta tillsammans med 1 till 2 andra som jobbar i kök och restauranger, och föra ett samtal kring ohövliga beteenden, lett av intervjuledaren. Tillfället beräknas ta ca 60 minuter. Samtalet kommer att spelas in, men kommer att förvaras säkert, enbart behandlas av forskargruppen, och endast användas i forskningssyften.

Under intervjuerna kommer frågor att ställas kring ohövliga beteenden du antingen har blivit drabbad av själv, eller som du sett kollegor uppvisa mot andra medarbetare. Du kommer även att få frågor om hur du kände kring händelser du upplevt eller bevittnat, samt hur du reagerade på händelserna. Frågor om enskilda individer eller arbetsplatser kommer inte att ställas.

All information som lämnas i intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras på ett avidentifierat sätt, för att ingen enskild individ skall kunna identifieras baserat på studiens innehåll. Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt enligt personuppgiftslagen. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.

Du behöver vara minst 18 år för att delta i studien, och ha erfarenhet av att arbeta i kök eller restaurang. Då studien genomförs vid Lunds Universitet är det fördelaktigt om du befinner dig i Skåne-området. Kontakta oss för att bli inbokad på ett intervjutillfälle!

Hör gärna av dig om du har några frågor
Kristoffer Holm
Doktorand
Institutionen för psykologi
Lunds Universitet
Kristoffer.Holm@psy.lu.se

Upplagd: 18/10-18. Senast ändrad: 30/07-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kristoffer Holm.