Muskelfunktion vid uthållighetsträning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Friska försökspersoner (18-40 år) utan pågående medicinering sökes till träningstudie på Gymnastik- och idrottshögskolan

Muskelfunktion vid uthållighetsträning

En muskels arbetskapacitet är beroende av hur mycket energi som kan omsättas till arbete. I mitokondrien omsätts energin hos kolhydrater och fett med hjälp av syre. Resultatet blir energi som kan användas till muskelarbete och en stor effekt av uthållighetsträning är att den mitokondriella kapaciteten ökar.

Vi kommer under hösten genomföra en andra försöksomgång i en träningsstudie där högintensiv intervallträning kommer genomföras under en period på cirka fem veckor. Träningen kommer intensifieras under studiens gång för att mot slutet minskas och en formtopp kommer nås. Muskelvävnadsprov kommer tas före, under och efter träningsperioden för att studera muskelns anpassning till ökad träningsbelastning.

Vi har haft datainsamling under hela året och behöver komplettera med manliga försökspersoner för att uppnå 50/50-fördelning mellan könen. Vi söker därmed endast män för rekrytering till de sista platserna i studien.

Vi söker aktiva män, gärna med vana av uthållighetsträningen men som inte bedriver uthållighetsträning på en högre nivå under senaste året. Under studiens gång kommer övervakad intervallträning på cykelergometer genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan (vid Sthlm Stadion) samt sedvanliga tester före och efter träningsperioden för mjölksyratröskel, fettförbränningskapacitet mm.

Ersättning utgår efter avslutade försök.

Vid ansökan om deltagande - berätta gärna lite om er tidigare träningshistorik och träning under senaste tiden. Start för deltagande kommer ske snarast möjligt och pågå under 5-6 veckor.

För mer information
mikael.flockhart@gih.se
Mikael Flockhart 073-6419050

Upplagd: 17/10-18. Senast ändrad: 25/12-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Mikael Flockhart.