Intryck av hypnotiska smärtlindringsmetoder - online-undersökning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
(See below in English)
Annons om undersökningen

Vi rekryterar just nu deltagare till en undersökning på internet. Studien undersöker personers syn på olika smärtlindringsmetoder. Vi letar efter vuxna deltagare (18 år eller över).

I undersökningen får du läsa en broschyr med bakgrundsinformation om hur hypnos kan användas för smärtlindring. Du får sedan svara på ett antal frågor om hur effektiva du tror att de behandlingar som beskrivs skulle kunna vara och om din tidigare erfarenhet av hypnos. Ingen tidigare kunskap eller erfarenhet av hypnos krävs för att delta i studien.
Samtliga undersökningssvar är konfidentiella och kan inte kopplas till dig personligen.

Studien utförs online och du kan göra den var som helst och när som helst. Studien tar cirka 15 minuter att slutföra, du kan fylla i enkäten via mobiltelefon eller en dator, och du kan göra den på flera olika språk (Svenska, Engelska, Ungerska).
Du kan hitta undersökningen på följande länk:
https://bit.ly/2A6UDZl

Fristen för att fylla i enkäten är den 2 november 2018!

Som belöning kan du delta i ett prislotteri. Första pris är ett presentkort på 300 SEK från Teknikmagasinet, och 35 övriga vinner en biobiljett!
Du kan anmäla dig till pris lotteriet på följande länk genom att använda belöningskoden som du kommer att få i slutet av undersökningen:
https://goo.gl/forms/B9NhZfGGrlApkK5a2

Om du har några frågor om studien, skicka e-post till oss på hypnosis.attitudes.study@gmail.com.

Om du har andra funderingar som gäller studien kan du även kontakta projektledaren:
Zoltan Kekecs
Forskare
Lunds universitet
Institutionen för psykologi
zoltan.kekecs@psy.lu.se

-------------------------------------------------- -----------
In English

We are recruiting participants for an online survey. In this study we are interested in understanding people’s opinions of different pain management techniques. We are looking for adult participants (18 years or older).

In the survey we will ask you to read a pamphlet which provides background to the use of hypnosis for pain management. After reading the pamphlet, you will be asked to answer a few questions about how effective you think the described treatments would be and about your prior experiences with hypnosis. No prior knowledge or experience with hypnosis is needed to participate in this study.
All of your answers are confidential and cannot be linked back to you personally.

The study is completed online so you can take part anywhere and anytime that suits you. The study will take around 15 minutes to complete, you can complete the survey on a mobile phone or a computer, and there are different language options (English, Swedish, and Hungarian).
You can complete the survey via this link:
https://bit.ly/2A6UDZl

The deadline for filling in the survey is the 2nd of November, 2018!

If you live in Sweden, you can enter a prize draw after completing the survey. The first prize is a gift card from Teknikmagasinet worth 300 SEK, and 35 runners-up will win a movie ticket!
You can sign up for the prize draw on the following link by using the reward claim code that you will get at the end of the survey:
https://goo.gl/forms/B9NhZfGGrlApkK5a2

If you have any questions about the study, email us at:
hypnosis.attitudes.study@gmail.com.

In case of any other queries related to this study, you can also contact the Lead Investigator:
Zoltan Kekecs
Researcher
Lund University
Department of Psychology
zoltan.kekecs@psy.lu.se

Upplagd: 12/10-18. Senast ändrad: 26/12-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är alice odonnell.