Effekter på nervsystemet efter exponering av biodieselavgaser

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Syfte: att studera nervsignaler för att bättre förstå hur kroppen påverkas vid exponering för biodieselavgaser.

Vi söker dig som:
Är man, 18-45 år
Frisk
Aldrig rökare

Vad ingår:
Läkarundersökning med kontroll av blodprover, EKG och lungfunktion samt undersökning av nervsignaler i underbenet (mikroneurografi). Ekonomisk ersättning utgår.

När:
Oktober-November 2018

För mer info kontakta oss på Lungsektionens forskning, Norrlands universitetssjukhus via telefon 090-7851867 (telefonsvarare) eller via
mail: lungforskning@umu.se eller via
facebook: www.facebook.com/lungforskning

Upplagd: 03/10-18. Senast ändrad: 03/12-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Frida Holmstrom.