Deltagare sökes till Vaccinstudie med resevaccinet mot Japansk Encefalit

Vi söker friska försökspersoner som kommer att
vaccineras mot Japansk encefalit


Vad handlar studien om?
Vaccinet mot Japansk encefalit (JE) rekommenderas för personer som befinner sig i, eller reser till områden där JE finns, t.ex. till Asien. Vi vill i aktuell studie studera immunsvaret efter JE vaccinering.

Vad kan jag bidra med?
Vi söker friska givare som önskar att bli vaccinerade med JE vaccinet. T.ex. individer som inom de närmaste åren kan komma att vistas i länder där JE är endemiskt. Om du accepterar att medverka i studien, kommer du att få vaccin vid två tillfällen. Den andra dosen ges en månad efter första vaccinationstillfället. Vi kommer att ta blodprov vid totalt sju tillfällen. Vid varje provtagningstillfälle samlar vi ca 45 ml blod (4-5 rör). En del av blodprovet kommer att analyseras direkt efter provtagningen, och en del kommer att frysas ner och sparas för senare analys.


Vilka kriterier måste jag uppfylla för att få vara med i studien?
För att få vara med i studien ska du vara mellan 18 och 55 år gammal. Om du uppfyller något av kriterierna nedan så kan du tyvärr inte delta i studien:

- Om du tidigare har fått JE-vaccin
- Om du tidigare haft JE
- Om du är allergisk mot ägg, hönsproteiner eller fruktos
- Om du har nedsatt immunfunktion (t.ex. p.g.a. immunsuppresiv läkemedelsbehandling)
- Om du är HIV eller HCV-positiv
- Om du har något sjukdomstillstånd som drabbat hjärnan eller neurologiska störningar
- Om det är uttalat svårt att ta blodprov från dig
- Om du har haft feber inom en vecka innan vaccinationstillfället.
- Om du är gravid, eller planerar att bli gravid under studiens gång
- Om du ammar
- Om du har en blödarsjukdom
- Om du ingår eller har ingått i andra läkemedelsstudier de senaste tre månaderna
- Om du har en autoimmun sjukdom (som t ex. reumatoid artrit eller MS)


Finns det några biverkningar med vaccinet och provtagningen?
Dessa vaccin anses som mycket säkra och har sammanlagt administrerats till miljontals människor i hela världen. Bieffekter av vaccinen existerar dock, och inkluderar rodnad, blåmärken, smärta eller obehag, svullnad eller bildandet av en hård knöl vid injektionsstället och/eller huvudvärk i mer än 1 av 10 vaccinerade. Ovanligare biverkningar (>1/100 - >1/1000) inkluderar sjukdomskänsla, illamående, diarré, muskelvärk, feber, svaghet och ledvärk. Provtagningen under studien innebär ingen ökad risk för biverkningar av vaccinet, men kan ge ett mindre obehag och blåmärke vid provtagningsstället (armvecket).

Vad får jag för besväret?
Som ersättning för besväret att medverka i studien kommer du att kostnadsfritt att få grundvaccineringen mot JE som består av två doser av JE vaccinet (Ixiaro). Den sista provtagningen i studien kommer att användas till att bedöma hur antikropparna mot vaccinen ser ut. Detta värde delas ut vid begäran av forskningspersonen. Utöver detta kommer du att få 1000 kronor vid sista provtagningstillfället. Ersättningen är skattepliktig.

Vem kontaktar jag om jag vill veta mer eller delta i studien?
Karolinska Trial Alliance (KTA), Tel: 08-58585880, forsokspersonkta@sll.se
Vi arbetar enligt GDPR.


Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-55 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

1000 SEK

Upplagd: 20/09-18. Senast ändrad: 18/10-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är KTA KTA.