Blood Doping

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
We are looking for people with different ethnic backgrounds (not europeans) who wish to participate in a study that aims to develop new doping tests. Your participation requires you do give blood samples, donate 450 mL of your blood and allow re-infusion of your own red blood cells at three different time points. You need to visit the clinic a total of 13 times over 15 weeks.

Purpose
1. To develop a method for measuring substances (proteins) in red blood cells.
2. In order to then be able to measure those substances (proteins) in the blood after long term storage of red blood cells at low temperatures.

Knowledge gained
1. Method to detect blood doping
2. Method to determine the quality of red blood cells

Reimbursement
After full completion of the study, you will be paid up to 8500 SEK.

Inclusion
• Genetic origin (i.e. where you or your ancestors were born) from Africa, Asia or India
• Swedish ID-number
• Non-smoker
• Ba able to understand instructions in swedish
• 20-40 year
• No blood borne disease
• Capable of performing a maximal exercise (cycling to exhaustion)
• Not given blood in the last 3 months
• Non-elite athletes (competition is not allowed during and three months after the study)
• Not pregnant or plan to become pregnant during study

Location: Blood central, University Hospital of Umeå & Umeå Biotech Incubator, Umeå

Svenska:
Vi söker personer med olika etnisk bakgrund (inte europeér) som vill delta i en studie vars syfte är att utveckla nya dopingtester. Som deltagare kommer du att ge ett flertal blodprover, donera 450 mL blod och återföra dina egna röda blodkroppar via blodtransfusion vid tre olika tillfällen. Du behöver besöka kliniken totalt 13 gånger under 15 veckor.

Syfte
1. Att utveckla en metod för att mäta ämnen (proteiner) i röda blodkroppar.
2. För att sedan kunna mäta dessa ämnen (proteiner) i blodet efter långtidsförvaring av röda blodkroppar vid låga temperaturer.

Kunskapsvinster
1. Metod att spåra bloddopning.
2. Metod för att kvalitebestämma röda blodkroppar.

Ersättning
Efter genomförd studie erhålls en ersättning på upp till 8500 SEK.
Inklusion
• Genetiskt ursprung (dvs. där du eller dina släktingar är födda) från Afrika, Asien och Indien
• 20-40 år
• Svenskt personnummer
• Ej rökare
• Ingen blodburen sjukdom
• Kapabel att genomföra ett maximalt arbetsprov (cykling till utmattning)
• Inte gett blod de 3 senaste månaderna.
• Ej elitidrottare (tävling ej tillåtet under och 3 månad efter studien)
• Ej gravid eller planerar graviditet under studien

Plats: Blodcentralen, Umeå Universitssjukhus & Umeå Biotech Incubator


Upplagd: 17/09-18. Senast ändrad: 15/04-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Christer Malm.