Ny astma medicin ska testas

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vill du vara med i en studie för ett nytt astmaläkemedel?

Vi på Lung- och Allergiforskning i Lund söker Dig som är 18 år och äldre och som har astmasymtom trots att du dagligen medicinerar med inandat kortison. Du skall ha fått din astmadiagnos av din läkare för mer än 6 månader sedan.

Studien kommer att undersöka en ny behandling i form av en tablett som tas en gång per dag. Denna behandling läggs till din befintliga astmabehandling. Man kommer att jämföra med placebo (overksam substans).

Studien kommer att pågå under totalt 19 veckor med en behandlingstid på 12 veckor, då du får komma på regelbundna läkarbesök på Lung- och Allergiforskningsenheten, Lasarettsgatan 7, Lund. Alla besök är kostnadsfria.

Vem kan delta?
För att kvalificera dig till denna studie måste du:
1) Ha astma diagnos sedan minst 6 månader
2) Ha behandling med inandad kortison dagligen sedan minst 3 månader
3)Astma symtom trots din behandling

Alla personuppgifter som registreras i kontakterna med sjukhuset kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL).

Upplagd: 14/09-18. Senast ändrad: 04/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Georgia Papapostolou.