Influence of personality factors and cognitive styles on belief formation

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Generell Information och Tidsplan för Studien:
Vårt labbs fokus är att förstå hjärnmekanismerna som ligger till grund för högre kognition och kreativitet hos människor med olika personlighetsdrag. Ditt bidrag till studien är högt uppskattat.
Detta projekt undersöker hur olika personlighetsfaktorer och kognitiva faktorer relaterar till hur man ser på och förstår sin omgivning.
Studien innefattar ett besök, som kommer att vara i ca 2.5 timmar.
Följande procedurer kommer att ingå om du väljer att delta:
- Kognitiva tester (inklusive testning av kognitiv stil och kreativt tänkande)
- Personlighetsundersökning (inklusive testning av kognitiv stil och kreativt tänkande)
- Det huvudsakliga experimentella testet, då du även ibland kommer att få en mild elstöt via en elektrod som sätts fast på din handled.

Säkerhet och Kontraindikationer:
Trots att denna procedur är säker och att känslighetströskeln är individuellt bestämd för att exkludera elstötar som inte är tolerabla, kommer vissa personer finna denna procedur besvärlig och irriterande. Om du upplever att du inte klarar av proceduren kan du avbryta ditt deltagande omgående. Alla experimentella delar i denna studie har använts i många år och betraktas som säkra. Däremot kan vi inte inkludera dig ifall:

- Du har pacemakerimplantat.
- Du tar medicin som påverkar ditt nervsystem
- Du lider av allvarliga hudproblem, epilepsi eller migrän
- Du har eller har haft en hjärnskada
- Du har neurologiska, psykiatriska eller allvarliga medicinska sjukdomar.

Fördelar med att delta:
Du kommer att få ersättning för din tid och medverkan (300 SEK kommer att utdelas efter slutfört deltagande).

Övrig information:
Utöver denna skriftliga information kommer du att muntligt informeras innan undersökningen. Du kommer då att ha möjlighet att ställa frågor. Var vänlig kontakta Alexander Lebedev vid vidare funderingar.

Predrag Petrovic, Docent, MD, PhD
Forskningsledare

Alexander Lebedev, MD PhD
Projektkoordinator

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS)
Karolinska Institutet
Email: alexander.lebedev@ki.se

Upplagd: 29/08-18. Senast ändrad: 07/09-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexander Lebedev.