Delta i Vaccinstudie med Gula febern eller Japansk Encefalit vaccin

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska försökspersoner som kommer att
vaccineras mot gula febern eller Japansk encefalit


Vad handlar studien om?
Samtidig vaccinering mot flera infektioner sker rutinmässigt på vaccinationscentraler. Litet är känt om vad som händer med immunsvaret efter samtidig vaccinering. Vaccinet mot gula febern ger ett mycket bra skydd mot infektionen och rekommenderas för personer som reser till områden där gula febern finns, t.ex. Afrika och Sydamerika. Vaccinet mot Japansk encefalit (JE) rekommenderas för personer som befinner sig i, eller reser till områden där JE finns, t.ex. till Asien. Vi vill i aktuell studie studera huruvida samtidig vaccinering med gula febern vaccinet och JE vaccinet kan ge ett bättre skydd mot JE.

Vad kan jag bidra med?
Vi söker friska givare som önskar att samtidigt bli vaccinerade med gula febern och JE vaccinet. T.ex. individer som inom de närmaste åren kan komma att vistas i länder där gula febern och JE är endemiska. Om du accepterar att medverka i studien, kommer du att få vaccin vid två tillfällen. Vid första tillfället kommer både gula febern och JE vaccin att ges. Vid det senare tillfället, efter en månad, får du JE vaccinet. Vi kommer att ta blodprov vid totalt sju tillfällen. Vid varje provtagningstillfälle samlar vi ca 45 ml blod (4-5 rör). En del av blodprovet kommer att analyseras direkt efter provtagningen, och en del kommer att frysas ner och sparas för senare analys.


Vilka kriterier måste jag uppfylla för att få vara med i studien?
För att få vara med i studien ska du vara mellan 18 och 55 år gammal. Om du uppfyller något av kriterierna nedan så kan du tyvärr inte delta i studien:

- Om du tidigare har fått gula febern eller JE-vaccin
- Om du tidigare haft JE eller gula febern
- Om du är allergisk mot ägg, hönsproteiner eller fruktos
- Om du har nedsatt immunfunktion (t.ex. p.g.a. immunsuppresiv läkemedelsbehandling)
- Om du är HIV eller HCV-positiv
- Om du har något sjukdomstillstånd som drabbat hjärnan eller neurologiska störningar
- Om det är uttalat svårt att ta blodprov från dig
- Om du har haft feber inom en vecka innan vaccinationstillfället.
- Om du är gravid, eller planerar att bli gravid under studiens gång
- Om du ammar
- Om du har en blödarsjukdom
- Om du ingår eller har ingått i andra läkemedelsstudier de senaste tre månaderna
- Om du har en autoimmun sjukdom (som t ex. reumatoid artrit eller MS)


Finns det några biverkningar med vaccinet och provtagningen?
Dessa vaccin anses som mycket säkra och har sammanlagt administrerats till miljontals människor i hela världen. Bieffekter av vaccinen existerar dock, och inkluderar rodnad, blåmärken, smärta eller obehag, svullnad eller bildandet av en hård knöl vid injektionsstället och/eller huvudvärk i mer än 1 av 10 vaccinerade. Ovanligare biverkningar (>1/100 - >1/1000) inkluderar sjukdomskänsla, illamående, diarré, muskelvärk, feber, svaghet och ledvärk. Ett fåtal fall i världen (av miljontals administrerade gula febern doser) har rapporterats där symptom som påverkar hjärna och nerver har uppkommit inom en månad efter vaccinationen. Provtagningen under studien innebär ingen ökad risk för biverkningar av vaccinet, men kan ge ett mindre obehag och blåmärke vid provtagningsstället (armvecket).

Vad får jag för besväret?
Som ersättning för besväret att medverka i studien kommer du att kostnadsfritt bli vaccinerad (och därmed få ett livslångt skydd) mot gula febern (Stamaril), samt att få grundvaccineringen mot JE som består av två doser av JE vaccinet (Ixiaro). Du kommer att få en internationell gula febern-stämpel i ditt vaccinationskort som skall uppvisas vid inträde till endemiska länder. Den sista provtagningen i studien kommer att användas till att bedöma hur antikropparna mot vaccinen ser ut. Detta värde delas ut vid begäran av forskningspersonen. Utöver detta kommer du att få 1000 kronor vid sista provtagningstillfället. Ersättningen är skattepliktig.

Vem kontaktar jag om jag vill veta mer eller delta i studien?
Karolinska Trial Alliance (KTA), Tel: 08-58585880, forsokspersonkta.karolinska@sll.se
Upplagd: 17/08-18. Senast ändrad: 27/03-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är KTA KTA.