Friska försökspersoner sökes till studie om kärlfunktion

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi bedriver en forskningsstudie på Tema Hjärta Kärl, Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna, i vilken vi undersöker orsaken bakom nedsatt kärlfunktion vid intag av sockerlösning. Vi söker friska försökspersoner utan pågående medicinsk behandling med BMI <25. I studien kommer vi att utföra mätningar på kärlfunktion vid två tillfällen med minst 1 vecka mellan mätningarna. Försöken tar ca 5h i anspråk per tillfälle och sker alltid på förmiddagar. I undersökningen ingår insättning av tunn plastslang (kateter) i blodkärl i armvecket, blodprovstagning och ultraljud av blodkärl i underarmen.

Vid intresse kan du anmäla dig så kontaktar vi dig för mer information. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kontakta alla intresserade då vi får ett stort antal anmälningar.

Studieansvarig och kontaktperson:
Ali Mahdi
Doktorand
Tema hjärta kärl
Karolinska Universitetssjukhuset
Ali.Mahdi@ki.se

Ansvarig prövare:
John Pernow
Överläkare, Professor
Tema hjärta kärl
Karolinska Universitetssjukhuset

Upplagd: 08/08-18. Senast ändrad: 08/10-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Ali Mahdi.