Studie 168, friska män 18-55 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker män mellan 18-55 år

Är du intresserad av att delta i en läkemedelsstudie där olika beredningar av ett läkemedel mot leukemi ska testas?

Kriterier för att delta:
- Frisk
- Man, 18-55 år
- BMI 18-29
- Du får inte röka eller snusa
- Du måste använda godkända preventivmedel

Studien består av 5 besök. Det första består av en hälsokontroll och efter sista besöket sker en telefonuppföljning. Där emellan kommer du till vår klinik för att få läkemedel vid 4 olika tillfällen.

Plats: Uppsala (reseersättning ges)

Du får ersättning för ditt deltagande.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 26/06-18. Senast ändrad: 26/08-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.