Friska frivilliga sökes till studie

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Friska frivilliga sökes till forskningsstudie, där syftet är att jämföra tre olika frågeformulär om hantering av intryck och upplevelser av kroppsliga symtom.

För att kunna prövas för deltagande ska man vara mellan 18 och 70 år och vara fullt frisk. Inga mediciner mer än preventivmedel får användas kontinuerligt. Man får inte vara gravid eller amma. Som tack för att du vill vara med på studien får du två biobiljetter.

Studien genomförs på Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Din medverkan är viktig och kan på sikt leda till förbättrade möjligheter och omhändertagande av patienter med funktionella mag-tarmsjukdomar.

Om du vill veta mer, skicka e-post till:
guskojpe@student.gu.se eller magtarmlab.su@vgregion.se och skriv “Frisk frivillig sommaren 2018” i ämnesraden.

Upplagd: 18/06-18. Senast ändrad: 27/08-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Peter Koj.