Studie 176, diabetiker minst 18 år, BMI 27-40

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Har du diabetes typ 2 och är intresserad av att delta i en klinisk studie?

Målgrupp: Män och kvinnor över 18 år med högt BMI

Preparat: Nytt läkemedel för diabetiker typ 2

Vi söker män och kvinnor 18 år eller äldre med Metforminbehandlad typ 2 diabetes för deltagande i en klinisk studie.

För att kunna delta i studien ska du:

- behandlas med Metformin (tex Glucophage®, eller Siofor®)

- inte vara insulinbehandlad

- ha ett BMI mellan 27-40

- inte ha haft hjärtinfarkt eller stroke

- som kvinna får du inte vara gravid eller amma

Om du uppfyller dessa kriterier kan du vara berättigad att delta i en klinisk prövning som utförs av MedImmune (medlem av AstraZeneca-gruppen) som utvärderar effekten av ett nytt diabetesläkemedel och dess påverkan på nedbrytning av glykogen i levern. Studien omfattar totalt 6 besök under 4-6 månaders period på vår forskningsklinik på Dag Hammarskjölds väg 13 i Uppsala. Vid 2 av dessa besök är du inneliggande på kliniken, totalt 6 nätter (3 nätter i början och 3 nätter i slutet av behandlingsperioden). De övriga besöken tar ca 1,5 timme.

Under de två perioderna du är inneliggande på kliniken kommer du att genomföra magnetkameraundersökningar vid 10 tillfällen, 5 under första perioden och 5 under andra perioden. Dessa undersökningar görs på röntgenavdelningen på Akademiska Sjukhuset. Varje undersökning tar cirka 20 min. Under samma inneliggande period kommer dina blodsockerkoncentrationer att undersökas vid två testperioder.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad eller om du vill veta mer om den här studien.

Upplagd: 11/06-18. Senast ändrad: 10/09-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.