Sökes: Vältränade och icke-tränade manlige försökspersoner (35-50år) (nästan full)

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Hur påverkas våra muskler av regelbunden träning under flera decennier? Studien jämför hur personer med olika träningshistorik svarar fysiologiskt på olika typer av träning. Syftet är att få en bättre förståelse hur skelettmuskel- och fettvävnad anpassas och förändras till följd av många års träning.

Inklusionskriterier:
-Kön: manligt
-Ålder: 35-50 år
-Passa in i en av följande grupper:
⋅Individ med över 15 års regelbunden uthållighetsträning (på elit/sub-elit nivå)
⋅Individ med över 15 års styrketräning (på elit/sub-elit nivå)
⋅Individ med mycket begränsad/ingen tidigare träningserfarenhet
-Ej vara överviktig
-Ej röka
-Ej använda eller ha använt prestationshöjande hormonpreparat
-Vara frisk (ej ha pågående infektion eller kronisk sjukdom)

Deltagande:
Om inklusionkriterierna stämmer in på dig, kontakta oss gärna enligt kontaktuppgifter nedan. Om du vill delta i studien kommer du att besöka labbet vid tre tillfällen. Under det första besöket fyller du i en hälsoenkät och genomför tre fysiologiska tester, ett för kondition (VO2 max cykeltest) och två för styrka (knäextensionsstyrketest, 1RM max styrketest). Detta besök tar totalt ca två timmar. Om du enligt resultatet av ovanstående tester och kriterier blir inkluderad i studien placeras du in i en av grupperna och blir kallad till besök 2, vilket sker ca två veckor efter besök 1. Under besök 2 utförs ett submaximalt träningspass, antingen uthållighet eller styrka (ordningen slumpas) och tas skelettmuskelbiopsier vid 4 tidpunkter från båda lårmusklerna samt två blodprover och en fettbiopsi från underhudsfettet på magen. Mellan 4 och 8 veckor efter det andra besöket utförs besök 3 (träningspass 2) som består av styrketräning för den som cyklade under träningspass 1 och uthållighet för den som styrketränade. Dessutom genomförs en helkropps-MR för att mäta din totala muskelmassa samt procentuella andel fett.

Deltagare i studien får en ekonomisk ersättning på 4000kr efter det avslutande besöket. Du kommer också att få resultaten på dina fysiologiska tester samt ytterligre information om din muskel- och fettväv.

Intresserad av att delta i studien?
Vid intresse av att delta, kontakta:

Stefan Reitzner, MSc.
Institutionen för Fysiologi & Farmakologi
Karolinska Institutet
E-mail: stefan.reitzner@ki.se
Telefon: 08-524 868 74
http://ki.se/fyfa/molekylar-arbetsfysiologi

Upplagd: 05/06-18. Senast ändrad: 24/04-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är stefan reitzner.