Läkemedelsstudie rörande Diabetes I

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Överväger du olika behandlingsalternativ om du nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes?
Ett alternativ är att överväga denna studie för ett nytt läkemedel som bedöms som ett ”terapeutiskt vaccin”. Den här typen av produkter kan ha en positiv inverkan på kroppens felaktiga immunförsvarsrespons som har gett upphov till ett medicinskt tillstånd eller sjukdom – i ditt fall, typ 1-diabetes.
Läkemedlet som används i studien har utformats för att hindra immunsystemet från att attackera de celler i kroppen som producerar insulin. Genom att stoppa eller begränsa immunsystemets attack är förhoppningen att läkemedlet kan främja insulinproduktionen hos patienter som befinner sig i ett tidigt skede av typ 1-diabetes.

Vem kan delta?
För att kvalificera dig till denna studie måste du
• vara 18–30 år
• ha diagnostiserats med typ 1-diabetes under de senaste sex månaderna
• ta insulin

Detta ingår:
Alla studierelaterade besök, tester och läkemedel tillhandahålls utan kostnad.

Upplagd: 28/05-18. Senast ändrad: 11/06-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Probare AB.