Deltagare till studie om hur människan gör bedömningar

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker under våren/sommaren 2018 deltagare till en studie om hur människan gör bedömningar.

Du kommer att träffa en försöksledare vid ett tillfälle, då du kommer att få utföra bedömningsövningar framför en dator. Du kommer att få bedöma fiktiva objekt. Denna studie beräknas ta 1,5 - 3 timmar.

Arvode om 200 kr kommer att betalas ut efter genomförd studie, samt en bonus om maximalt 150 kr vilken baseras på din prestation under experimentets gång.

Kriterier för att delta i studien:
• Inga diagnostiserade inlärningssvårigheter (t.ex. dyslexi, dyskalkyli).
• Ej färgblind
• Ej tidigare deltagit i experiment med tecknade skalbaggar.

Kontakta sara.stillesjo@umu.se för mer information eller anmälan till studien.

Upplagd: 14/05-18. Senast ändrad: 16/07-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sara Stillesjo.