Friska personer sökes till studie med hypoxi under styrketräning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av syrebrist i muskeln för dess anpassning till styrketräning

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:
 Man i åldern 20-40 år
 Tränat styrketräning regelbundet ca 2 ggr/vecka under minst 1 år
 Frisk och skadefri

Studien består ut av två delar
Förförsök: Ett test av maximal benstyrka samt maximal anaerob kapacitet (Wingate) som tar ca 60 min. Två kvalificerade träningspass med styrketräning av benmuskulaturen som tar ca 45 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar styrketräning av benen med samtida andning av hypoxisk luft (12 % syre) eller normoxisk luft (21 % syre). Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5h för vartdera tillfället.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan
(T-bana Stadion) inleds under hösten 2018 pågår fram tills avslutande.
Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Upplagd: 09/04-18. Senast ändrad: 21/12-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marcus Moberg.