Bidra till att utveckla nya icke-hormonella preventivmetoder

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska kvinnor som inte har använt hormonella preventivmetoder under de senaste tre månaderna, har debuterat sexuellt med samlag, och inte har några medicinska tillstånd, menstruationsstörningar, eller opererats i äggstockar eller livmoderhals.
Vad innebär studien?
Två besök på kliniken som innefattar en
rutinmässig gynekologisk hälsoundersökning och därefter insamling av livmoderhalssekret i samband med ägglossning.
Insamlingen av livmodersekret och det vaginala ultraljudet är inte smärtsamt och inte förknippat med några komplikationer.
Ett blodprov tas i armvecket för att analysera hormonnivåer.
Vad är syftet med studien?
Studien syftar till att undersöka ett nytt möjligt icke-hormonellt preventivmedel.Det donerade livmoderhalssekretet kommer att användas för studier på laboratoriet och inga försök sker avseende de personer som deltar i studien.
Kontakt : Barnmorska Maria , Karolinska Huddinge, 08-58587518
kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se

Upplagd: 05/04-18. Senast ändrad: 23/09-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Maria Fursater.