Skicklighet i samarbete och personlighet

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Det här projektet handlar om att förstå mer om beteendet när vi människor samverkar, såsom när vi leder och följer varandra. Denna sorts forskning befinner sig i sin linda, varför vi behöver undersöka dess mest grundläggande komponenter. Vi har därför valt att använda rytmer som ett sätt att titta på hur vi samverkar. Du kommer som deltagare att få lära dig en kort, och lätt, rytm, som du använder i ditt deltagande.

Målet med studien är bl.a. att försöka besvara hur sambandet ser ut mellan samarbetsförmåga och personlighet.

Maila rytmer2018@gmail.com om du är intresserad av att vara med i studien!

Upplagd: 29/03-18. Senast ändrad: 03/06-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Joakim Elisson.