Blir du lätt röd av sol men aldrig brun?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset söker friska försökspersoner med hudtyp 1 enligt Fitzpatrick-skalan, dvs sådana som lätt blir röda av solen men aldrig bruna. Detta är en studie där vi undersöker friska försökspersoners känslighet för kortvågig ultraviolett ljus.

Du ska
• vara frisk.
• Mellan 18 och 75 år gammal.
• Hudtyp 1 enligt Fitzpatrick-skalan.
• Inte ha några hudsjukdomar.
• Inte ta läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet.
• Inte brukat kortisontabletter, kortisonkräm, eller antihistaminer senaste 4 veckorna.
• Inte ha utsatt dig för sol på ryggen eller solat solarium de senaste 2 månaderna.
• Inte vara gravid eller amma.

Definitionen av hudtyp 1 är följande: Om du är ute två timmar i solen i Sverige på sommaren så blir du kraftigt röd, men efter att rodnaden har lagt sig så har du inte fått någon brunhet alls.

Deltagande innebär två besök på hudkliniken på Karolinska sjukhuset i Solna som omfattar cirka 30 minuter per gång. Besöken är med cirka 24 timmars mellanrum. Din rygg kommer att belysas på små testområden på ryggen vid första besöket och bedömningen av dessa sker vid andra besöket. Ett arvode betalas ut till dig.

Forskningsprojektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Kontakta oss vi e-post för att anmäla intresse: sebastian.rushworth@stud.ki.se

Sebastian Rushworth, Hudkliniken, Karolinska sjukhuset Solna
E-post: sebastian.rushworth@stud.ki.se

Upplagd: 07/03-18. Senast ändrad: 23/03-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sebastian rushworthR.