Måltidsstudie för personer 18-50 år och BMI 25-30

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska försökspersoner 18-50 år, med ett BMI mellan 25-30 till studien "Effekter av ett bordsvatten berikat med aminosyror och krom på glukos-och insulinsvar efter en måltid". (BMI = Body mass index = vikt [kg]/(längd[m]^2)

Syftet med studien är att undersöka hur ett bordsvatten berikat med livsmedelkomponenter påverkar blodsocker- och insulinsvar efter en måltid. Studien genomförs i samarbete mellan Aventure AB och Lunds universitet, och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Studien omfattar 2 besökstillfällen fördelade på ca 2-3 veckor i augusti-september 2018. Besökstillfällena anpassas efter varje försöksperson och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att ange skäl. Ersättning utgår för deltagande i studien.

Deltagarna kommer fastande till försöken på morgonen. En testmåltid plus ett bordsvatten serveras som frukost (kl. 8). Blodprov tas med olika intervall under besöket, dels i armvecket med en venkateter (en tunn plastslang som förs in i blodkärlet, så endast ett stick per försökstillfälle), och dels som stick i fingret. En besöksdag tar ca 3,5 h. Under besöket går det utmärkt att t ex arbeta med laptop och läsa.

Du bör inte delta om du är glutenintolerant, laktosintolerant, vegetarian/vegan, rökare/snusare, är svårstucken eller tar mediciner som påverkar ämnesomsättningen, samt om du ammar, är gravid eller deltar i en annan vetenskaplig studie just nu.

Är du intresserad av att delta i studien och vill ha mer information?
Skicka info om ålder, längd och vikt till studieledaren:
Kristina Andersson
E-mail: Kristina_E.Andersson@med.lu.se

Upplagd: 06/03-18. Senast ändrad: 06/09-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kristina Andersson.