Studie 160, diabetiker 18-70 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie kring nya metoder för att mäta och följa graden av fett i levern hos diabetiker? Om du har diabetes så har du möjlighet att delta i denna studie.

Syfte: Att undersöka om diabetes kan vara en möjlig riskfaktor för icke alkoholinducerad fettleverinflammation.

Du kan delta i studien om:
- du är kvinna eller man mellan 18-70 år
- har ett BMI under 40
- har något som tyder på att du har icke alkoholinducerad fettleverinflammation, så som förhöjda CK18 M30 eller ALT-nivåer (detta testas på kliniken).

Du får INTE delta om:
- du äter blodförtunnande läkemedel
- har arbetat som svetsare
- har nedsatt njurfunktion
- har ett kirurgiskt implantat

Om du önskar delta är att du kommer till oss på CTC för att se om dessa blodvärden är förhöjda hos dig. Därefter får du komma på en mer grundlig hälsokontroll där du även kommer att ges mer information om själva studien innan du bestämmer dig för att delta.

Studien omfattar totalt ett till fyra besök på Akademiska sjukhuset samt två telefonsamtal. Du kommer att genomgå undersökningar som inkluderar provtagning av blod, ultraljudsundersökning, magnetkameraundersökning och eventuell leverbiopsi.

Studien äger rum i Uppsala.

Ersättningen 150 kronor utgör blodprovstagningen. Ytterligare ersättning ges om du inkluderas i studien.

Upplagd: 27/02-18. Senast ändrad: 27/03-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.