Diabetiker 18-75 år med högt BMI

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Studie 152

Målgrupp: Män och kvinnor med diabetes typ 2 (18-75 år)
Preparat: Nytt läkemedel för patienter med diabetes typ 2
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ersättning: 7675 kr

Kriterier för deltagande:
- 18-75 år
- 60-120 kg
- BMI 28–38
- Diabetes typ 2 diagnos i minst 1 år
- Behandling med Metformin
- HbA1c värde 48-75 (långtidssocker)

Studieläkemedlet som används i denna studie, är under utveckling för framtida behandling av patienter med typ 2-diabetes.

Tre kliniska studier har genomförts med preparatet hos både friska och patienter. Inga större säkerhetsproblem har rapporterats i någon av studierna.

I studien sker flera PET-kameraundersökningar och innefattar totalt 9 besök inkluderat två övernattningar.

Upplagd: 20/02-18. Senast ändrad: 22/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.