Styrketräning och muskler

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Muskelforskning på människa är idag begränsad av tekniken eftersom provtagningen (biopsi) sker med ett mindre kirurgiskt ingrepp och därför inte lämpar sig i alla situationer, exempelvis på elitidrottare och barn. Dessutom har vi i tidigare studier visat att provtagningen påverka muskeln varför resultaten inte alltid är tillförlitliga. Biopsitagning med hjälp av finnål är en metod som nyligen har introducerats inom forskningen på skelettmuskel, men ännu inte tillämpats inom idrott och fysisk aktivitet.

Fördelarna med att använda finnålsbiopsi är framförallt för att minska obehaget hos försökspersonen och minimera effekterna av provtagningen på analysresultaten. Då provtagningen med finnål kan likställas med ett
vanligt venöst blodprov, underlättas även rekrytering och etiskt tillstånd för forskning på individer som normalt är känsliga för invasiva ingrepp.
Den planerade studien kommer att undersöka inter- och intra-individuell validitet och reliabilitet genom upprepade provtagningar i samma individer. Totalt undersöks tre biopsier vardera från 20 personer vid två tillfällen med avancerad proteinanalys (proteomik) där fler än 10 000
peptider samtidigt kvantifieras och identifieras.

Genom samtidiga mätningar av prestation i form av muskelstyrka, aerob och anaerob kapacitet kan resultaten modelleras med multivariata analysmetoder och samband mellan muskelns proteinuttryck och funktion påvisas. Planering och genomförande av praktiknära idrottsforskning, där försöksgrupper ofta är små, kräver små metodvariationer för att korrekta slutsatser ska kunna dras från erhållna resultat.

Syftet med studien är:
Att tillhandahålla en validerad metod för studier av human skelettmuskel i en praktiknära miljö, tillämpar på en bred kategori individer, inklusive elitidrottare och barn.

Ansvarig forskare:
Professor Christer Malm
Umeå Universitet
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Idrottsmedicinska Enheten
Idrottshögskolan Umeå
Gösta Skoglunds väg 33
901 87 Umeå
Sverige

Upplagd: 13/02-18. Senast ändrad: 16/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Christer Malm.