Betydelse av genetisk variation för upptag av kemikalier

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Forskare från Avd. för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet genomför studien “Betydelse av genetisk variation för upptag av kemikalier”

En ny studie har visat att variationer i genen FLG, vilken kodar för proteinet filaggrin, kan leda till ett ökat hudupptag av olika ämnen från miljön. Variationerna förekommer i åtminstone 10% av européer och orsakar förlorad funktion av filaggrin, ett protein med en central roll i hudens barriärfunktion. I denna studie kommer vi undersöka hur variationer i FLG påverkar upptaget av kemikalier via huden.
Vi söker nu deltagare till studien. Du är välkommen att delta om du inte har rökt eller snusat den senaste månaden.
Fas 1
Studien omfattar först en ”screening” (Fas 1) för att identifiera vilka variationer i FLG som du har. Detta sker med ett salivprov och en kort enkät som skickas hem till dig och som du skickar tillbaka till Arbets- och miljömedicin. Ersättning för Fas 1 utgår med två biobiljetter.

Fas 2
Vissa av deltagarna kommer sedan bjudas in till Fas 2 för en kontrollerad hudexponering av ämnen med låg toxicitet som är relevanta för arbetsmässig hudexponering. Upptag av ämnen i kroppen kommer att analyseras som exponeringsmarkörer i blod, urin eller huden och grad av upptag kommer utvärderas i relation till variationer I FLG. Fas 2 genomförs av erfaren personal på Arbets- och miljömedicinska kliniken, SUS Lund.
Ersättning för Fas 2 utgår med 1500 kr när man genomför hela studien.

Om du är intresserad av att delta i studien, vänligen kontakta Eva Assarsson (miljösköterska): 046-2228022, Eva.assarsson@med.lu.se
Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta:
Karin Broberg (huvudansvarig forskare): 0737-823750 karin.broberg_palmgren@med.lu.se

Upplagd: 09/02-18. Senast ändrad: 11/07-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Eva Assarsson.