International Situations project, Sverige – en webbenkät

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
(**ENGLISH BELOW**)

Den här studien är en del av ett stort internationellt projekt som innefattar dussintals länder och kulturer. I den här studien är vi intresserade av att förstå på vilket sätt individer upplever situationer över hela jorden.

Om du är en svenskspråkig individ som för tillfället bor i Sverige, så skulle vi vilja ställ några frågor till dig om en situation du nyligen upplevt, och ditt beteende i situationen. Vi vill också ställa några frågor till dig kring dina värderingar och attityder. Alla dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte kopplas samman med dina personuppgifter. Studien genomförs helt och hållet via internet, så du kan delta varifrån du vill, när det passar dig.

Du kan genomföra enkäten på svenska (eller på flera andra språk). Att genomföra enkäten tar cirka 30-40 minuter, och på slutet kan du, om du vill, få information om din personlighet. Utöver detta, som ett tack för att du deltar i studien, så kommer du att få delta i ett lotteri. Första pris är ett presentkort på 500 kr från Teknikmagasinet. Ytterligare 35 personer kommer att vinna en biobiljett från SF-bio.

Om du är intresserad av att delta, eller har några frågor kring studien, så kan du kontakta oss på e-post ispsweden@gmail.com.
**OBSERVERA: Markera i ditt e-postmeddelande om du är student eller inte.**

Om du har några andra frågor gällande studien, så kan du även kontakta forskaransvarige för den svenska delen av projektet:
Zoltan Kekecs
Forskare
Lunds Universitet
Institutionen för psykologi
zoltan.kekecs@psy.lu.se

ENGLISH

This study is part of a large international experiment in dozens of countries and cultures. In this study we are interested in understanding the ways in which individuals experience situations across the globe.

If you are a Swedish-speaking individual who currently lives in Sweden, we would like to ask you some questions about a situation you have recently experienced and your behavior in that situation. We will also ask a few questions about your values and attitudes. All of your answers are confidential and cannot be linked back to you personally. The study is completely online so you can take part anywhere and anytime that suits you.


You can complete the survey in Swedish (or many other languages). Completing the online questionnaire will take around 30-40 minutes, and at the end you can, if you wish, receive individual information about your personality. Additionally, to thank you for your time you will be entered into a prize draw. First prize is a 500 Kr gift card at Teknik Magasinet, and 35 runners-up will win a SF-bio cinema ticket!


If you are interested in participating, or have any questions about the study, email us at ispsweden@gmail.com.
**IMPORTANT: indicate in your e-mail whether you are a student or not.**

In case of any other queries related to this study, you can also contact the Lead Investigator of the Swedish node:
Zoltan Kekecs
Researcher
Lund University
Department of Psychology
zoltan.kekecs@psy.lu.se

Upplagd: 08/02-18. Senast ändrad: 10/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är alice odonnell.