Influensavaccin, friska, 50-75 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Är du intresserad av att vara med i studie 135?

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur väl influensavaccinet, samt ett tillsatsämne i olika mängder, tolereras. Tillsatsämnet är ett så kallat adjuvans som antas förhöja effekten av vaccinationen. Tillsatsämnet (adjuvanset) finns inte i något godkänt influensavaccin men har tidigare använts i kombination med influensavaccin och andra vaccin i tidigare forskningsstudier. Personer som fick dessa vaccin tolererade tillsatsämnet väl.

I denna studie vill man undersöka riskgruppen, vuxna 65 år och äldre som är i hög risk att utveckla svåra influensakomplikationer vilket betonar behovet av förbättrade insatser för influensa i denna riskgrupp. Äldre vuxna svarar mindre väl på influensavaccin på grund av åldrande av immunsystemet och de har därför ett större behov av en adjuvans jämfört med yngre vuxna.

Studien omfattar 3-4 klinikbesök under en tidsperiod på maximalt ca 12-14 veckor. Efter sista vaccinationen följer en uppföljningsperiod på 6 månader då en sköterska ringer upp dig vid 2 tillfällen (ungefär var 12:e vecka) för att stämma av hur du mått efter vaccinationen.

Beroende på vilken grupp man deltar i ges dos vid 1 eller 2 av tillfällena på kliniken.

Besöken på kliniken tar ca 2-4 timmar.

Målgrupp: Män och kvinnor 50-75 år

Studien kommer att äga rum i följande städer:
Uppsala
Linköping
Borås
Malmö
Helsingborg

Ersättning:
4 besök, 4030:-
3 besök, 2986:-
Även reseersättning ges
(ersättningen är skattepliktig)

Kriterier för deltagande:
- 50-75 år
- Kvinnor måste vara i klimakteriet eller använda för studien godkända preventivmedel

För att kunna delta får du INTE:
- ha pågående eller historia av sjukdomar som kan påverka resultatet av studien. Vår läkare gör den bedömningen.
- haft dokumenterad influensa 2017/2018
- ha vaccinerat dig med influensavaccin senaste 9 månaderna
- ha vaccinerat med annat vaccin inom 28 dagar före dos eller planerad vaccination under studien
- ha deltagit i annan klinisk studie inom 3 månader före hälsokontrollen
- inte kunna få intramuskulär injektion
- ha historia av allvarlig allergisk reaktion i samband med tidigare vaccination
- vara allergisk mot ägg eller äggprodukter
- ha astma som ej är välbehandlad
- genomgå behandling/medicinering som påverkar immunförsvaret
- ha historia av eller pågående neurologisk sjukdom
- använda produkter som innehåller kortison (Undantaget är kortison som inhaleras)
- ha fått blod/plasma inom 3 månader före dos
- ha gett blod 3 månader eller plasma inom 1 månad före dos
- ha historia av drog- eller alkoholmissbruk inom 2 år före hälsokontroll
- använda avsvällande nässpray eller nässpray innehållande kortison
- ha pågående hosta, bihåleinflammation, allergisk snuva, nasala polyper eller sned nässkiljevägg
- ha lätt för att blöda näsblod

Hoppas att allt stämmer in på dig och att du önskar delta.

Hör gärna av dig om du har några funderingar.
Telefon: 070- 330 41 64
CTC

Upplagd: 01/02-18. Senast ändrad: 03/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.