Snusare, minst 19 år, friska

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
För att delta behöver du snusa minst 3 dosor snus/vecka.
I denna studie undersöker vi tandhälsan efter användning av snus.

Ersättning: 4900:- (skattepliktigt)
Plats för studien: Göteborg.

UPPLÄGG:
Under 6 veckor kommer du gå till 5 besök till kliniken samt ett uppföljningssamtal via telefon.

Besök 1, Screeningbesök (1h)
Du undersöks för lämplighet att delta i studien genom att bland annat fylla i frågeformulär och genom undersökning av din munhåla.

Besök 2 (30 min)
Du hämtar den mängd studieprodukt som du behöver för de kommande 2 veckorna.

Besök 3-5, behandlingsbesök (1,5h)
Under de dagar du tar studieprodukten hemma kommer du att få fylla i om du har tagit produkten i en dagbok. Studieprodukten, som är en "portionssnus", placeras innanför överläppen precis som ditt vanliga snus. Du kommer under studieperioden få byta ut ditt vanliga snus mot studieprodukten.

På varje besök kommer personalen fråga dig om hur du mått sedan senaste besöket och om du använt några
läkemedel samt utföra följande utvärderingar:
• Undersökning av munhålan samt fotodokumentering.
• Mätning av surhetsgrad i munhålan.
• Utvärdering av plackmängd.
• Provtagning för utvärdering av bakterier

Uppföljningssamtal 5-10 dagar efter sista behandlingsbesöket
Du blir uppring av laboratoriet fem till tio dagar efter det sista besöket och vi följer upp.

Kriterier för deltagande:
• Du får inte delta i någon annan medicinsk studie samtidigt med denna.
• Du får inte använda några droger. Om du behöver ta något läkemedel under studiens gång, måste du meddela försöksledningen detta innan försöksdagen eller när du kommer till forskningslaboratoriet.
• Du får inte använt antibiotika 4 veckor innan samt under studieperioden.
• Ingen operation eller ingrepp i munhåla/tänder inom 6 månader eller under studien.
• Ingen historia av eller pågående hjärt- kärlsjukdom.
• Du som är kvinna får inte bli gravid under studiens gång.

För att resultaten av studien skall bli så tillförlitliga som möjligt, måste du följa vissa restriktioner:
• Du får inte borsta tänderna 48 timmar innan varje behandlingsbesök.
• Du får inte använda tandtråd 72 timmar innan besöken till laboratoriet.
• Du får varken äta eller dricka från och med 2 timmar innan varje behandlingsbesök tills efter doseringen

Upplagd: 01/02-18. Senast ändrad: 03/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.