Deltagare sökes till studie om medicinsk åldersbedömning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
KI har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra en studie för att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökningar som metod för att göra medicinska åldersbedömningar. Syftet är att se om undersökning med magnetkamera av knäled, fotled och handled i kombination eller var och en för sig kan ge en mer säker medicinsk åldersbedömning om en person är över eller under 18 år. Ett delsyfte är att se om hypotesen att en kombination av flera undersökta leder där tillväxtzonen sluts vid olika tidpunkter ger en säkrare bedömning.
Vi söker deltagare i åldersintervallen 14,0–14,5 år, 15,0–15,5 år, 16,0–16,5 år, 17,0–17,5 år, 18–18,5 år, 19,0–19,5 år, 20,0–20,5 år och 21,0–21,5 år. För att kunna inkluderas i studien behöver du vara född och folkbokförd i Sverige, frisk utan tidigare sjukdom, som kan ha påverkat tillväxten, du får inte vara gravid eller ha en pågående läkemedelsbehandling mot kronisk sjukdom.
Studien omfattar 1 besök på en av MR-enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna eller Huddinge och tar ca 1.5 H. Vid besöket kommer du att få besvara ett antal frågor om din hälsa, din fysiska aktivitet samt dina föräldrars utbildningsnivå. Vikt och längd kommer att mätas och på flickor görs även ett graviditetstest för att utesluta graviditet. Vid själva magnetkameraundersökningen kommer du att föras in med fötterna först in i magnetkameratunneln, vilket innebär att den kroppsdel som man tar bilder på kommer vara placerad i mitten av magnetkameran. Det innebär också att du inte kommer åka in med hela kroppen. Vi tar bilder på ditt knä, handled och fotled. Efter färdig undersökning med magnetkamera är studien avslutad för din del och du erhåller ett presentkort på 350 SEK SFbio.

För mer information och/eller anmälan till forskningsprojektet vänligen kontakta:
Sjuksköterskor på Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset:
Tel: 08-517 782 19 (går även bra att lämna meddelande så rings du upp)
Epost: ktaprim.karolinska@sll.se

Upplagd: 30/01-18. Senast ändrad: 27/05-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är KTA KTA.