Känslighet för ultraviolett ljus

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset söker friska försökspersoner. Detta är en studie där vi undersöker friska försökspersoners känslighet för kortvågig ultraviolett ljus. Många kan bli röda i huden av för mycket sol, men vad är din tröskelnivå?

Du ska
• vara frisk.
• Mellan 18 och 75 år gammal.
• Inte ha några hudsjukdomar.
• Inte ta läkemedel som kan orsaka ljuskänslighet.
• Inte brukat kortisontabletter, kortisonkräm, eller antihistaminer senaste 4 veckorna.
• Inte ha utsatt dig för sol på ryggen eller solat solarium de senaste 2 månaderna.
• Inte vara gravid eller amma.

Deltagande innebär två besök på hudkliniken på Karolinska sjukhuset i Solna som omfattar ca 30 minuter per gång. Besöken är med ca 24 timmars mellanrum. Din rygg kommer att belysas på små testområden på ryggen vid första besöket och bedömningen av dessa sker vid andra besöket. Ett arvode betalas ut till dig och du får även svar på exakt hur mycket solstrålning din hud klarar innan den börjar bli röd.

Forskningsprojektet är godkänt av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

Kontakta oss vi e-post eller telefon.

Sebastian Rushworth
Hudkliniken, Karolinska sjukhuset Solna
Telefon: 072-469 88 27
E-post: sebastian.rushworth@stud.ki.se

Upplagd: 19/01-18. Senast ändrad: 21/03-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sebastian rushworthR.