AsthmaTuner - en egenvårds app för personer med astma

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Har du astma och vill vara med i studie för att utveckla framtidens digitala hälso- och sjukvård?

Vi söker försökspersoner som har astma med återkommande besvär och som vill utvärdera en ny mobilapplikation. Lösningen heter Asthmatuner som ger möjlighet till enklare egenvård med lungfunktionsmätning, symtomrapportering och individuell läkarordinerad behandlingsplan.

Studien innefattar 4 besök under 18 veckors period där forskningspersonens symtomkontroll, livskvalitet och följsamhet till sin behandling utvärderas. Varje besök tar cirka 30 minuter på Allergiforskningen, vid gamla Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.


Kompensation för resor och förlorad arbetsförtjänst: 500 kr betalas vid sista studiebesök.

För mer information kontakta:
Anna Carleborg
Tel: 076 586 54 35

Jag svarar på också på sms!

Upplagd: 03/01-18. Senast ändrad: 04/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Anna Carleborg.